1

راهنما و توضیحات

علامه حلی ملایر
(دوره دوم)

ثبت اطلاعات سال تحصیلی 1400-1399

ویژه دبیران

پیش از آغاز فرآیند ثبت اطلاعات به نکات زیر توجه کنید:

1) در طول فرآیند ثبت نام غیر حضوری، پیش از رفتن به مرحله بعد از صحت اطلاعات وارد شده اطمینان حاصل نمایید؛ زیرا مسئولیت اطلاعات وارد شده به عهده شماست و پس از عبور از هر مرحله دیگر نمی توانید به مراحل قبل باز گردید و اطلاعات را ویرایش کنید.

2) پل‌های ارتباطی دبیرستان:

- تلفن ثابت: 32211410-081، 32244410-081

- آدرس پستی: ملایر، بلوار 15 خرداد، خیابان معلم، خیابان بهارستان، دبیرستان علامه حلی (دوره دوم) (کدپستی: 6571679947)

- پست الکترونیکی:

- info@m-helli.ir

- malayerhelli@gmail.com

شاد تلگرام اینستاگرام

2

اطلاعات دبیر

اطلاعات دبیر

در تمام ورودی های این بخش، اطلاعات خود را وارد کنید.

نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی را وارد کنید
کد ملی
کد ملی را وارد کنید
نام پدر
نام پدر را وارد کنید
تاریخ تولد را وارد کنید
محل تولد
محل تولد را وارد کنید
محل صدور شناسنامه
محل صدور شناسنامه را وارد کنید
تعداد افراد خانواده
تعداد افراد خانواده را وارد کنید
شماره همراه
شماره همراه را وارد کنید
وضعیت جسمانی
نوع بیماری در صورت ابتلا
شماره سریال شناسنامه
شماره سریال شناسنامه را وارد کنید
آدرس دقیق منزل
آدرس دقیق منزل را وارد کنید
تلفن منزل
تلفن منزل را وارد کنید
کد پستی
کد پستی را وارد کنید
شماره ای که با آن عضو شاد هستید
شماره شاد را وارد کنید
کد پرسنلی
کد پرسنلی را وارد کنید
میزان تحصیلات
میزان تحصیلات را وارد کنید

پیش از رفتن به مرحله بعد، از صحت اطلاعات فوق اطمینان حاصل نمایید؛ زیرا امکان ویرایش اطلاعات وجود نخواهد داشت.

3

دریافت نتیجه

علامه حلی ملایر
(دوره دوم)

اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد.

شاد تلگرام اینستاگرام